Info coronavirus

Beste ouders en leerlingen

Het coronavirus slaat momenteel overal ongemeen hard toe. Na overleg met competente virologen beslissen de politici frequent tot strengere maatregelen om te verhinderen dat het virus zich nog meer en nog sneller verspreidt. De herfstvakantie is verlengd tot en met 11 november. Daarna gaan we met alle secundaire scholen naar code oranje en misschien komen er tegen dan nog wel nieuwe maatregelen…

Op expliciete vraag van de lokale overheid en de politie willen we u nog eens op het hart drukken de basisafspraken op te volgen. We citeren uit de brief van de politiezone Mira:

“Collega’s op het terrein konden het zelf al vaststellen en wij vernemen via verschillende kanalen van ongeruste burgers dat de “schoolgaande jeugd” het blijkbaar niet zo nauw zou nemen met het naleven van de (nieuwe) vigerende maatregelen zoals:

  • het verbod op samenscholingen
  • het dragen van een mondmaskers op plaatsen waar dit verplicht is of waar de social distancing regel niet kan toegepast worden
  • onderling de nodige afstand bewaren.

Dit zou zich voordoen zowel vóór aanvang van de school, tijdens de middagpauze (voor zij die over de middag de school verlaten en in groep de middagpauze doorbrengen) als na schooltijd. Wij van onze kant kunnen u alvast meedelen dat vanaf deze week verstrengd toezicht zal worden uitgeoefend.”

We willen in elk geval alle jongeren en alle gezinnen die heel erg hard hun best doen om alle maatregelen correct op te volgen (en we zijn met velen) bedanken en feliciteren!  Op school proberen we al onze jongeren aan te spreken om de regels goed te volgen, maar we merken wel dat dit in de publieke ruimte niet altijd even consequent gebeurt. Wie daar de regels soepel interpreteert, willen we uitdrukkelijk vragen om de maatregelen m.b.t. het dragen van mondmaskers, de social distancing en het niet bijeenkomen met groepjes strikt op te volgen.

Misschien hebt u nog vragen met betrekking tot de huidige maatregelen, aarzel dan niet u verder te informeren via deze link: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Met alle personeelsleden van de Sint-Paulusschool spannen we ons ten zeerste in om op de verschillende campussen alle hygiënemaatregelen zo goed mogelijk toe te passen. Momenteel kunnen we het aantal besmettingen en quarantaines relatief beperkt houden, maar de tendens is stijgend en we weten dat alles snel kan evolueren. Op basis van de eigen risicoanalyse en met de specifieke mogelijkheden en beperkingen op elke school, zullen de campussen u persoonlijk informeren over de nieuwe afspraken in code oranje.

Beste ouders, we wensen uw kinderen straks een fijne herfstvakantie toe. Met de maatregelen die nu van kracht zijn, zal dit geen gewone break zijn, maar we hopen dat iedereen er toch kan van genieten. Keep it safe!

Jean-Marie Noreillie, voor alle directieleden van de Sint-Paulusschool