2 B - basisoptie STEM-technieken: hout en bouw

hout
leerjaar : 2de jaar
campus : VTI
domein :
finaliteit :

De juiste invulling van de uren differentiatie en de basisoptie zijn nog niet definitief opgemaakt.

Vakken

Algemene vorming

beeld
1
Engels
1
Frans
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
maatschappelijke vorming
2
muziek
1
Nederlands
3
techniek
2
wetenschappen
1
wiskunde
3

Differentiatie

2

Basisoptie

10

Wat erna?

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij één van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.

STEM

STEM staat voor ‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ en ‘Mathematics’, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en (eventueel) een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

Campus VTI