3 - 4 Maatschappij en welzijnswetenschappen (Nieuwe structuur)

leerjaar : 2de graad (NS)
campus : Sint-Vincentius
domein : Maatschappij & welzijn
finaliteit : Doorstroom

Het derde jaar wordt ingericht vanaf het schooljaar 2021-2022.

Je bent nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen.
Daarnaast ben je sterk geïnteresseerd in o.a.:

 • begrijpen van het eigen gedrag en dat van andere mensen
 • belangrijke levensvragen
 • actualiteit
 • ...

Je maakt ook kennis met:

 • filosofie: bestuderen van kennis en wijsheid, filosofische begrippen ...
 • psychologie: persoonlijke ontwikkeling, persoonlijkheidskenmerken, gedrag ...
 • opvoedkunde
 • sociale wetenschappen: analyse van de samenleving, maatschappelijke problemen, sociaal gedrag van mensen ...

Vakken

3de 4de
aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
mens & samenleving
1
natuurwetenschappen
3
3
Nederlands
4
4
wiskunde
4
4
inleiding fylosofie
1
2
sociologie & psychologie
5
5
artistieke vorming
1
1
leeratelier
1
1
ICT
1
1

Wat erna?

Na het 3de leerjaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen kan je doorstromen naar het 4de jaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

 • Defensie en veiligheid
 • Gezondheidszorg
 • Mode
 • Opvoeding en begeleiding
 • Wellness en schoonheid
 • Welzijnswetenschappen


Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.