4 Economie 4 uur wiskunde (Oude structuur)

economie
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein :
finaliteit :

De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar Moderne wetenschappen. 
Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk, maar worden best individueel bekeken.

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. 
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Economie is de studie van de 'huishouding'.
Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. 
Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. 
De nadruk ligt op economie. 
De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. 
Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.
Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen. 
In heel wat scholen kan je kiezen tussen een leerweg met meer wiskunde of meer talen.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
biologie
1
1
chemie
1
1
Duits
0
1
economie
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
fysica
1
1
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
informatica
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
muzikale opvoeding
0
1
Nederlands
5
5
plastische opvoeding
1
0
wiskunde
4
4

Wat erna?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.
Het aantal uren wiskunde, wetenschappen of talen is belangrijk om een gepaste keuze te maken naar de derde graad.
Informeer je dus goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor je keuze in de derde graad.
Dit zijn de logische vervolgopleidingen in de 3de graad van het ASO die met ECONOMIE verwant zijn:

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus College Waregem
Campus Hemelvaart Waregem
Campus Sint-Jan Berchmans Avelgem