4 Elektrotechnieken (Oude structuur)

elektriciteit
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : VTI
domein :
finaliteit :

 
De leerlingen die kiezen voor deze richting worden voorbereid om industriële en tertiaire installaties te monteren, in dienst te stellen en te onderhouden. De studierichting biedt, binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit, een praktischtechnische vorming aan. Tijdens de uren realisaties elektriciteit werken de leerlingen projecten uit die rechtstreeks in relatie staan met de vakken elektriciteit, installatiemethoden en automatisering. in de derde graad kunnen leerling kiezen voor elektronische installatietechnieken of elektrische installatietechnieken.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
2
2
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
informatica
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
4
4
wiskunde
3
3
installatiemethoden en realisaties / PV elektriciteit / installatietechnieken
6
6
installatiemethoden en realisaties / PV elektriciteit / textiel
2
2
installatiemethoden en realisaties / TV elektriciteit / technologie
3
3
installatiemethoden en realisaties / TV elektriciteit / technisch tekenen
2
2
installatiemethoden en realisaties / TV elektriciteit / elektriciteit en labo
4
4

Wat erna?

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO.
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn.
Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de derde graad BSO.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: