4 Grieks-Latijn 4 uur wiskunde (Oude structuur)

Latijn/Grieks
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : College, Hemelvaart
domein :
finaliteit :

De enig logische vooropleiding is de basisoptie Grieks-Latijn in het 2de leerjaar. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In de richting Grieks - Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur. In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. 
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. 
Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. 
Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. 
De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft. 
Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.
Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
biologie
1
1
chemie
1
1
Duits
0
1
Engels
2
2
Frans
3
3
fysica
1
1
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
Grieks
4
4
Latijn
4
4
lichamelijke opvoeding
2
2
muzikale opvoeding
1
0
Nederlands
4
4
wiskunde
4
4

Wat erna?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.
Het aantal uren wiskunde, wetenschappen of talen is belangrijk om een gepaste keuze te maken naar de derde graad.
Informeer je dus goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor je keuze in de derde graad.


Dit zijn de logische vervolgopleidingen in de 3de graad van het ASO die met Grieks-Latijn verwant zijn:

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus College Waregem