4 Handel (Oude structuur)

informatica
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein :
finaliteit :

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar. Ondernemen en IT is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Ondernemen en IT bereidt je ook voor op het hoger onderwijs.

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica … 
Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). 
Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht … staat centraal. 
Je leert rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector. 
Men verwacht dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken.
Je leert de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie … 
Je leert financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer. 
Je krijgt inzicht in de functie van boekhouden voor kostenberekening en als instrument voor het voeren van een beleid in een bedrijf. 
In economie leer je over economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen …
Je krijgt een basis van burgerlijk en handelsrecht en sociale en fiscale wetgeving.

Je leert kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie, aankoopformaliteiten … 
Je leert het magazijn en de leveranciers- en klantenadministratie organiseren. 
De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, de kassa … komen aan bod in verkoopstechnieken. 
Je leert een verkoopsgesprek voeren.
Je leert tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en de basis van programmeren.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
bedrijfseconomie
6
6
Engels
2
2
Frans
4
4
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
informatica
4
4
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
wiskunde
4
4

Totaal

32
32

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus College Waregem
Campus Hemelvaart Waregem