4 Handel-talen (Oude structuur)

leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : College, Hemelvaart
domein :
finaliteit :

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar. 
Ondernemen en communicatie is een studierichting die je opleidt voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne talen (Frans, Engels en Duits) en toegepaste informatica aanbiedt.Het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel.Deze studierichting is duidelijk minder wiskundig onderbouwd en besteedt minder aandacht aan bedrijfseconomie dan de studierichting Handel.

De klemtoon ligt op de talen en is vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk. 
Bedrijfseconomie, informatica en de taalvakken zijn op elkaar afgestemd. 
In bedrijfseconomie bestudeer je – in mindere mate dan in de studierichting Handel – de activiteiten van een kleine handelsonderneming. 
De handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan, worden toegelicht. 
Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken en leren de documenten kennen die ermee verband houden. Er is aandacht voor de btw-verplichtingen en de btw-aangifte.
Je leert ook de technieken van de dubbele boekhouding. 
Je moet inzicht hebben in de opbouw van het rekeningstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen.

De elementaire boekhoudkundige verrichtingen in een handelszaak leren zij correct analyseren en registreren. In informatica maak je kennis met de apparatuur en leer je taakgericht werken met diverse professionele softwarepakketten (Windows, Office …). 
Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod.
Informatica is geen doel op zich maar een ondersteuning van de moderne schriftelijke communicatie (fax, internet, netwerken, e-mail).

Vakken

3de 4de
aardrijkskunde
1
1
bedrijfseconomie
3
3
Duits
1
2
Engels
4
4
Frans
5
5
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
informatica
3
3
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
5
4
wiskunde
3
3

Totaal

32
32

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus College Waregem
Campus Hemelvaart Waregem