4 Houttechnieken (Oude structuur)

hout
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : VTI
domein :
finaliteit :

Hier werken leerlingen klassiek of modern meubel- en schrijnwerk uit met behulp van de nieuwste productietechnieken. Via klassikale oefeningen in de tweede en totaalprojecten in de derde graad wordt de echte houtbewerker gevormd. Dat deze opleiding gebeurt op geïndustrialiseerde machines zorgt voor een belangrijke troef bij de overstap naar de arbeidsmarkt.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
2
2
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
informatica
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
4
4
wiskunde
3
3
PV hout / realisaties hout
10
10
TV hout / organisatie / project praktijk
2
2
TV hout / organisatie / materialen en machines
3
1
TV hout / onderzoek / hedendaagse projecten
2
2
TV hout / onderzoek / elektriciteit
0
1
TV hout / onderzoek / stabiliteit
0
1

Wat erna?

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied HOUT in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO.
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn.
Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de derde graad BSO.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied HOUT: