4 Humane wetenschappen 5 uur wiskunde (Oude structuur)

sociaal
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : Hemelvaart
domein :
finaliteit :

In de Humane Wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. Het is een volwaardige ASO-richting. Dat betekent dat de normen die voor de andere ASO-richtingen gehanteerd worden ook gelden voor Humane Wetenschappen. De basisvorming die we je aanbieden, is dezelfde als in de andere ASO-richtingen. Dat merk je bijvoorbeeld als je de lessentabellen naast elkaar legt.

Concreet betekent dit:

  • dat je over voldoende theoretische achtergrond moet beschikken.
  • dat je van plan bent om later verder te studeren.

De vakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
biologie
1
1
chemie
1
1
cultuurwetenschappen
2
2
Duits
0
1
Engels
3
2
Frans
4
4
fysica
1
1
gedragswetenschappen
3
3
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
informatica
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
wiskunde
5
5

Wat erna?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de 2de graad.
Het aantal uren wiskunde, wetenschappen of talen is belangrijk om een gepaste keuze te maken naar de derde graad.
Informeer je dus goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor je keuze in de 3de graad.
De logische vervolgopleiding na de 2de graad ASO Humane wetenschappen is:

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus Hemelvaart Waregem