4 Mechanische technieken (Oude structuur)

leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : VTI
domein :
finaliteit :

In deze studierichting worden in de tweede graad verspanende en niet-verspanende technieken aangeleerd. Dit gebeurt via de conventionele playback- en teach in-methode. In de derde graad worden de leerlingen geconfronteerd met computergestuurde technieken, CAD-tekenen, pneumatica, robotica en geïntegreerde productieprocessen.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
2
2
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
informatica
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
4
4
wiskunde
3
3
PV mechanica/elektromechanica / realisatie projecten / constructies
2
2
PV mechanica/elektromechanica / realisatie projecten / montagetechnieken
2
2
PV mechanica/elektromechanica / realisatie projecten / verspanende vormgeving
4
PV mechanica/elektromechanica / realisatie projecten / vormgeving
3
PV mechanica/elektromechanica / realisatie projecten / montage technieken (textiel)
2
2
PV mechanica/elektromechanica / realisatie projecten / energiekringen
1
TV mechanica/elektromechanica / ondersteunende technieken / mechanica
2
2
TV mechanica/elektromechanica / ondersteunende technieken / tekenen
2
2
TV mechanica/elektromechanica / ondersteunende technieken / technologie
2
2
TV mechanica/elektromechanica / energiekringen
1
1

Wat erna?

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO.
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
Als je kiest voor een ander studiegebied zijn er zeker mogelijkheden in het studiegebied AUTO en Koeling en warmte en dit zowel in TSO als BSO.
Let wel dat niet elke overschakeling zomaar kan.

In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn.
Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de derde graad BSO.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: