4 Office assistant (Oude structuur)

leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : Hemelvaart
domein :
finaliteit :

In deze praktische opleiding leer je al doende:

  • handelsdocumenten maken, invullen en gebruiken;
  • een eenvoudige boekhouding bijhouden;
  • vlot blind typen met 10 vingers volgens de BIN- normen;
  • werken met een tekstverwerker, computer, telefax … ;
  • administratieve secretariaatstaken correct en nauwkeurig uitvoeren zoals: brieven verzorgd typen en documenten overzichtelijk presenteren;
  • over de inrichting van het kantoor, het klasseren, de in- en uitgaande post en mails behandelen …;
  • je vlot en correct uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. Zowel mondeling als schriftelijk.

Je krijgt zowel les in een kantoorklas als in een winkelklas. Bovendien krijg je de kans de verkoopactiviteiten te leren in een echte winkel buiten de school. Hieronder verstaat men: verkopen, goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken, presenteren in schappen, klanten onthalen en informeren, telefoneren, eenvoudige inpaktechnieken …

Vakken

3 4
administratie en retail
12
12
Engels
3
3
Frans
4
4
godsdienst
2
2
klasuur
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands (communicatieve vaardigheden)
4
4
project algemene vakken
6
6