4 sociale en technische wetenschappen (Oude structuur)

sociaal
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : Sint-Vincentius
domein :
finaliteit :

Heb je interesse in wetenschappen, voeding en gezondheid? Ben je sociaalvoelend en creatief? Dan is de doorstroomrichting Sociale en Technische Wetenschappen iets voor jou. Je krijgt vakken als Natuurwetenschappen, Sociale Wetenschappen, Algemene vakken als Nederlands, Frans, Engels, …

INSTAP?

Voor wie in het tweede jaar van de eerste graad Sociale en Technische Vorming volgde, is de tweede graad een logisch vervolg. Wie een andere richting volgde, kan in de loop van de tweede of derde graad ook instappen.

WAT LEER JE?

Via Integrale Opdrachten werk je vakoverschrijdend aan de ontwikkeling van je competenties (competenties = kennis, vaardigheden en attitudes):

  • Natuur- en sociaal-wetenschappelijke thema’s onderzoeken;
  • Een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd voor een groep organiseren;
  • Iets mondeling presenteren voor een groep;
  • Je eigen studieloopbaan in handen nemen.

De opdrachten worden stilaan complexer en je leert zelfstandiger werken.

Zo ontwikkel je sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
informatica
1
1
integrale opdrachten
7
7
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
3
3
Nederlands
4
4
plastische opvoeding
2
2
sociale wetenschappen
3
3
wiskunde
3
3