4 Wetenschappen (Oude structuur)

wetenschappen
leerjaar : 4de jaar (OS)
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein :
finaliteit :

De meest logische vooropleiding is de basisoptie Moderne wetenschappen in het tweede leerjaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk, maar worden best individueel bekeken.

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In deze richting wordt dit uitgebreid naar 5u.

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: - vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; - nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; - in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; - een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Vakken

3 4
aardrijkskunde
1
1
biologie
2
2
chemie
2
2
Duits
0
1
Engels
3
2
Frans
4
4
fysica
2
2
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
informatica
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
muzikale opvoeding
0
1
Nederlands
5
5
plastische opvoeding
1
0
wiskunde
5
5

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus College Waregem
Campus Hemelvaart Waregem
Campus Sint-Jan Berchmans Avelgem