5 - 6 Boekhouden-informatica

informatica
leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart
domein :
finaliteit : Dubbele finaliteit

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel. Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers. Je dient te beschikken over een goede wiskundige basis.


De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op de bedrijfshuishoudkunde (boekhouden) en informatica met ruime aandacht voor wiskunde. Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels. In vergelijking met de studierichting Handel TSO zijn er minder lestijden zakelijke communicatie en talen. Toegepaste informatica is uitgebreider en omvat ook programmeren. Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken. 

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:

  • de boekhouding bij de start van de onderneming (de boekhouding in de context van de wereldeconomie, doelstellingen van de onderneming, formaliteiten bij de start, de boekhouding in vogelvlucht, de voorraad in de onderneming, de eerste investeringen, financiering van de onderneming, marketingbeleid: kosten en juridische aspecten, kostprijsberekening, aanwerving personeel, verrichtingen met het buitenland);
  • boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming (organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie, de start van het boekjaar, aankoopverrichtingen en betalingen, verkoopverrichtingen en inningen, financiële verrichtingen, boekhoudkundige verwerking personeel, buitenlandse verrichtingen, btw en btw-aangifte, de belastingen en de overheid, eindejaarsverrichtingen, afsluiting boekjaar);
  • de boekhouding als beleidsinstrument (horizontale en verticale analyse van de jaarrekening, ratio’s, investeringsbeleid). 

Toegepaste informatica bestaat uit vier delen:

  • overkoepelende doelstellingen (probleemanalyse, probleemoplossing, netwerken, digitale gegevens ergonomie en milieu, recente ontwikkelingen);
  • elektronische communicatie;
  • databanken (relationeel model, ontwerp, implementatie, een gegevensbank beheren, client-serverpakket voor databankbeheer, rapportering);
  • toepassingssoftware (rekenblad, ontwikkelen van een toepassing (software-ontwikkelingsmethode, microanalyse, ontwikkelingsomgeving, programmeren), projectwerking).

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
aardrijkskunde
1
1
bedrijfseconomie
6
6
Duits
1
1
Engels
3
3
Frans
3
3
geschiedenis
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
1
Nederlands (+ zakelijke communicatie)
3
3
toegepaste informatica
5
5
wiskunde
4
4

Wat erna?

Na de derde graad Boekhouden-informatica kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding zoals bij- voorbeeld accountancy-fiscaliteit, bedrijfsmanagement ...
Maar ook toegepaste informatica, nMct, computer & cyber crime professional horen tot de mogelijkheden.