5 - 6 Elektriciteit-elektronica

elektriciteit
leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein :
finaliteit : Doorstroom

 
Dit is een theoretisch-technische richting waarin toch aandacht wordt besteed aan de praktische aspecten van de domeinen elektriciteit en elektronica. Naast de basiskennis van industriële elektriciteit en analoge versterker- en communicatietechniek, verwerven leerlingen specifieke competenties op het gebied van digitale informatie- en communicatietechniek, automatie en vermogenelektronica. De aangeleerde kennis wordt projectmatig uitgediept in workshops.

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
2
2
geschiedenis
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
0
Nederlands
2
2
TV Elektriciteit/Elektronica / industriële elektriciteit en lab
4
5
TV Elektriciteit/Elektronica / procescontrole en lab
8
7
TV Elektriciteit/Elektronica / elektronica en lab
3
4
TV Elektriciteit/Elektronica / workshops EE
4
4
wiskunde
4
4