5 - 6 Elektrische installatietechnieken

elektriciteit
leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein :
finaliteit : Dubbele finaliteit

 
De leerlingen die kiezen voor deze richting worden voorbereid om industriële en tertiaire installaties te monteren, in dienst te stellen en te onderhouden. De studierichting biedt, binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit, een praktischtechnische vorming aan. Tijdens de uren realisaties elektriciteit werken de leerlingen projecten uit die rechtstreeks in relatie staan met de vakken elektriciteit, installatiemethoden en automatisering.

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
aardrijkskunde
1
1
bedrijfsbeheer
0
1
Engels
2
2
Frans
2
2
geschiedenis
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
0
Nederlands
2
2
PV elektriciteit/EM/elektronica / installatietechnieken
6
6
PV elektriciteit/EM/elektronica / onderhoudstechnieken
4
2
PV elektriciteit/EM/elektronica / stage
0
2
TV elektriciteit/EM/elektronica / elektriciteit en lab
5
5
TV elektriciteit/EM/elektronica / technologie
2
2
TV elektriciteit/EM/elektronica / technisch tekenen
2
2
TV elektriciteit/EM/elektronica / automatie en lab
2
2
wiskunde
2
2