5 - 6 Grieks-Latijn

Latijn/Grieks
leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart
domein :
finaliteit : Doorstroom

De enige logische vooropleiding is in de 2de graad ASO de richting Grieks-Latijn. Deze studierichting bestaat uit twee taalgebonden componenten: Grieks en Latijn. De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen ...

 In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

De component Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.
Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
aardrijkskunde
1
1
Duits
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
esthetica
1
0
geschiedenis
2
2
Grieks
4
4
Latijn
4
4
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
vrije ruimte
1
2
wiskunde
3
3

Wat erna?

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Alleen zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen zijn niet evident. De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen ...