5 - 6 Houttechnieken

hout
leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein :
finaliteit : Dubbele finaliteit

Hier werk je klassiek of modern meubel- en schrijnwerk uit met behulp van de nieuwste productietechnieken. Via klassikale oefeningen in de tweede en totaalprojecten in de derde graad wordt de echte houtbewerker gevormd. Dat deze opleiding gebeurt op geïndustrialiseerde machines zorgt voor een belangrijke troef bij de overstap naar de arbeidsmarkt.

Vakken

5 6
aardrijkskunde
1
1
bedrijfsbeheer
0
1
Engels
2
2
Frans
2
2
geschiedenis
1
1
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
0
Nederlands
2
2

PV hout

realisaties hout
10
8
stage
0
2

TV hout - organisatie

project praktijk
2
2
computergestuurde machines
2
2

TV hout/mechanica/elektromechanica - onderzoek

hedendaagse projecten
3
2
labo
2
2
stabiliteit
1
1
meet- en regeltechniek
1
2
wiskunde
2
2

Totaal

36
36

PV = praktische vakken / TV = theoretische vakken

Wat erna?

Na deze richting kan je gaan werken in een hout(gerelateerd)bedrijf waar je terecht kan:

  • op het technisch bureel;
  • als meestergast of projectleider;
  • als verkoper van hout- en/of isolatiematerialen, snijgereedschappen;
  • als werknemer in het productieproces