5 - 6 Humane wetenschappen

sociaal
leerjaar : 3de graad
campus : Hemelvaart
domein :
finaliteit : Doorstroom

In de Humane Wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. Het is een volwaardige ASO-richting. Dat betekent dat de normen die voor de andere ASO-richtingen gehanteerd worden ook gelden voor Humane Wetenschappen. De basisvorming die we je aanbieden, is dezelfde als in de andere ASO-richtingen. Dat merk je bijvoorbeeld als je de lessentabellen naast elkaar legt.

Concreet betekent dit:

  • dat je over voldoende theoretische achtergrond moet beschikken.
  • dat je van plan bent om later verder te studeren.

De vakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
aardrijkskunde
1
1
cultuurwetenschappen
3
3
Duits
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
esthetica
1
1
gedragswetenschappen
3
3
geschiedenis
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
vrije ruimte
3
3
wiskunde
3
3

Wat erna?

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis ...).