5 - 6 IT en netwerken

informatica
leerjaar : 3de graad
campus : College
domein :
finaliteit :

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel. Instroom vanuit andere studiegebieden kan mits voldoende interesse voor informatica en voldoende niveau voor de algemene vakken van de studierichting. Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, voldoende aanleg voor wiskunde en interesse voor talen.

In Informaticabeheer word je opgeleid tot een ondersteunende functie in de administratieve informatica-omgeving van een KMO of een non-profit organisatie. De klemtoon ligt op het beheren van computerapparatuur en -programmatuur, op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, op het begeleiden van pc- gebruikers en op het optimaliseren van de informatieverwerking. Je leert de systeemeenheid en de belangrijkste randapparatuur (scherm, printer ...) kennen. Je leert de onderdelen van de pc zo samenstellen, installeren en configureren dat ze optimaal samenwerken. Je leert de systeemprogrammatuur gebruiken voor het beheer van schijf en bestanden. Je maakt kennis met een netwerk en leert het installeren, beheren en beveiligen.

Je leert werken met verschillende toepassingsprogramma’s. Tekstverwerking, elektronisch publiceren en presenteren, gegevensbeheer en rekenblad, agenda- en taakbeheer komen aan bod. Je leert ook anderen efficiënt werken met deze software en aanpassen aan de noden van de klant.

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
aardrijkskunde
1
1
bedrijfseconomie
2
2
Engels
2
3
Frans
3
3
geschiedenis
1
1
lichamelijke opvoeding
2
2
natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
3
3
praktijkstage- seminaries
0
2
toegepaste informatica
11
8
wiskunde
4
4