5 - 6 Office assistant

leerjaar : 3de graad
campus : Hemelvaart
domein :
finaliteit :

Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen (Nederlands, Frans, Engels en soms Duits).
Zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk kunnen communiceren.
De opleiding stoomt je klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten en magazijnwerk.
Je leert de PC vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer, elektronisch rekenblad….
Ook andere secretariaatsvaardigheden oefen je in (telefonische communicatie, postverwerking …).


Je leert met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken, en sociale en fiscale wetgeving en handelsrecht staan eveneens op het programma.
In logistiek maak je kennis met magazijnbeheer (goederenopslag, veiligheid, gevaarlijke producten,voorraadadministratie…) en tijdens het uitvoeren van je taken leer je initiatief en zelfstandigheid aan de dag te leggen.
Je wordt getraind in nauwkeurig en onder druk werken.
Stages geven je de kans al je vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen.
Naast de office opleiding krijg je ook een opleiding tot retailmedewerker.
Je leert de taken van een retailmedewerker (verkoopmedewerker) op praktijkgerichte wijze uitvoeren (ontvangst van goederen, presentatie in de winkel, verkoop aan klanten ...). Je kiest in de loop van de derde graad twee branches waarover je productkennis verzamelt en waarin je stage zal lopen.

Vakken

5 6
godsdienst
2
2
administratief medewerker major (+ stage)
12
14
Engels
2
2
Frans
3
3
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands (+ zakelijke communicatie)
2
0
project algemene vakken
4
4
retail (+ stage)
7
7