5 - 6 Wetenschappen-wiskunde

wetenschappen
leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart, Sint-Jan Berchmans
domein :
finaliteit : Doorstroom

De logische vooropleidingen zijn in de 2de graad ASO de richtingen met wetenschappen. Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde.

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad kan de 6 uur-cursus Wiskunde – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8 uur. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. 
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. 
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 
Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen …); 
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen …); 
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Vakken

5 6
aardrijkskunde
2
1
biologie
1
2
chemie
2
2
Duits
1
1
Engels
2
2
esthetica
1
0
Frans
3
3
fysica
2
2
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
vrije ruimte
2
3
wiskunde
6
6

Totaal

32
32

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. 
Er zijn geen beperkingen.