FAQ

1. Moet ik enkel voor het eerste leerjaar aanmelden?
Ja, je moet enkel kinderen aanmelden die volgend schooljaar les zullen volgen in het eerste leerjaar van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs. Dit zowel voor het eerste leerjaar van de A-stroom (1A) als voor het eerste leerjaar van de B-stroom (1B). Voor alle andere leerjaren moet je niet aanmelden.
2. In welke scholen van de Sint-Paulusschool moet ik aanmelden?
Je moet aanmelden voor het eerste leerjaar in alle scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Sint-Paulusschool. Concreet gaat het dus om de:
 • Sint-Paulusschool campus College - Stationsstraat 85 in Waregem
 • Sint-Paulusschool campus Hemelvaart – Keukeldam 17 in Waregem
 • Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans – Kasteelstraat 14 in Avelgem
 • Sint-Paulusschool campus Sint-Vincentius – Kerkstraat 86 in Anzegem
 • Sint-Paulusschool campus VTI – Toekomststraat 75 in Waregem
3. Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2024-2025 loopt van maandag 25 maart 8 uur tot en met vrijdag 19 april 17 uur.
4. Hoe snel moet ik er bij zijn om mijn kind aan te melden?
Snel aanmelden is nergens voor nodig; het vergroot je kans op inschrijven niet. Aan het einde van de aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen immers gelijk behandeld. Je hoeft dus helemaal niet de snelste te zijn, zolang je maar aanmeldt binnen de voorziene periode zoals vermeld in vraag 3
5. Ben ik verplicht om mijn kind aan te melden?
Je bent niet verplicht om je kind aan te melden, maar we raden het wel heel sterk aan. Door aan te melden vergroot je immers je kans op een plaats in de scholen die jouw voorkeur genieten.
6. Moet ik mijn kind aanmelden op de school zelf?
Neen, aanmelden gebeurt uitsluitend digitaal. Je kan via de helpdesk wel ondersteuning krijgen bij het digitaal aanmelden. De contactgegevens vind je bij vraag 8.
7. Waar kan ik terecht als ik ondersteuning wil bij het aanmelden?
Wens je ondersteuning tijdens het aanmelden, dan contacteer je best de helpdesk van de Sint-Paulusschool. Dit kan telefonisch op het nummer 056 60 24 68, per mail via helpdeskaanmelden@sintpaulus.eu of na afspraak op de hoofdzetel van de Sint-Paulusschool, Vijfseweg 2 in Waregem. Lukt het moeilijk om een afspraak vast te leggen op de hoofdzetel, dan kan je ook terecht op campus Sint-Vincentius (Kerkstraat 86 in Anzegem) of campus Sint-Jan Berchmans (Kasteelstraat 14 in Avelgem) tijdens de openingsuren van de school. Ook hier is het aangewezen om vooraf een afspraak te maken. Eventueel is er ook ondersteuning mogelijk op de Digipunten van je gemeente. De contactgegevens en de openingsuren kijk je best na op de website van je gemeente.
8. Hoe contacteer ik de helpdesk?
Je kan de helpdesk op drie manieren bereiken: De helpdesk is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur (niet op woensdagnamiddag). Tijdens de paasvakantie is de helpdesk gesloten.
9. Wat moet ik doen om mijn kind aan te melden?
Je gaat naar het ouderportaal via onderstaande link: https://sint-paulusschoolwaregemanzegemavelgemso.aanmelden.vlaanderen/. Log als ouder in via itsme of via je e-ID, vul alle gevraagde gegevens in het formulier aan en klik op ‘aanmelden bevestigen’.
10. Welke gegevens moet ik doorgeven bij de aanmelding?
 • De gegevens van je kind: voornaam, familienaam, rijksregisternummer, geboortedatum en domicilieadres.
 • Je vinkt aan dat je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid.
 • De gegevens van de ouder(s): voornaam, familienaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het onderwijsniveau: keuze uit: 1A, 1B en bij twijfel: 1A én 1B.
 • De schoolkeuze: je kiest voor welke school/scholen je je kind aanmeldt; in een volgende stap kan je dan de volgorde van je keuzes bepalen. De school die je voorkeur geniet, plaats je op nummer 1.
 • Geniet je kind voorrang in een bepaalde school, dan kruis je de voorrang aan en geef je het gevraagde rijksregisternummer door, zo niet, dan vul je bij deze vraag niks aan.
 • Wil je dat er buiten de ouder(s) nog een andere persoon op de hoogte moet blijven van het aanmeldingsdossier, dan kan je nog een bijkomend e-mailadres doorgeven; zo niet, dan vul je bij deze vraag niks aan.
 • Kies hoe het aanmeldingssysteem jou op de hoogte moet houden: bij voorkeur per e-mail of eventueel per post; herhaal het e-mailadres (of het adres) waarop je de nodige info wenst.
 • Controleer tot slot nog eens alle gegevens en klik op ‘aanmelding bevestigen’; zie je nog fouten, keer terug en doe de nodige aanpassingen.
 • Na het bevestigen van de aanmelding kan je eventueel nog een tweede persoon toegang verlenen tot de aanmeldingsgegevens; dit kan vb. de andere ouder zijn. Je geeft hier de voornaam, familienaam en het rijksregisternummer door.
 • Wens je nog een kind aan te melden van hetzelfde gezin, dan kan dit door te klikken op ‘nog een kind aanmelden van hetzelfde gezin’. Je kan onmiddellijk de keuze maken tussen ‘hetzelfde onderwijsniveau en dezelfde scholen’ en ‘voor ander onderwijsniveau of andere scholen’. Afhankelijk van je keuze doorloop je opnieuw de bovenstaande stappen.
11. Wat moet ik doen als ik een fout maakte tijdens het aanmelden?
Zolang de aanmeldingsperiode loopt, kan je de volgende gegevens nog wijzigen:
 • de gegevens van je kind
 • de gegevens van de ouder(s)
 • de schoolkeuze
 • de voorrang broer/zus of kind van personeel
 • de volgorde van de schoolkeuze
 • de communicatie
Wens je het onderwijsniveau (1A of 1B) aan te passen dan moet je de aanmelding annuleren en helemaal opnieuw beginnen. Ontdek je een fout na de aanmeldingsperiode, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met de helpdesk om te weten wat er je te doen staat.
12. Kan ik mijn kind in meerdere scholen aanmelden?
Dat kan. Voor de verschillende campussen van de Sint-Paulusschool gaat dit via dezelfde aanmelding. Je kan immers meerdere campussen kiezen bij de aanmelding. Wens je ook aan te melden voor scholen in een andere onderwijsregio, dan informeer je best in de betrokken school naar de manier van werken.
13. Wat moet ik doen als ik mijn kind niet aangemeld heb?
Vergat je je kind aan te melden, dan kan je je kind inschrijven in een school vanaf de eerste dag van de vrije inschrijvingen, op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2024-2025 start op dinsdag 14 mei (9 uur). Je gaat hiervoor langs op de school zelf. Zijn er nog beschikbare plaatsen, dan kan je onmiddellijk inschrijven. Zijn er geen beschikbare plaatsen meer, dan komt je kind op de weigeringslijst/wachtlijst te staan. Tijdens de vrije inschrijvingsperiode schrijft de school in chronologische volgorde in.
14. Wat moet ik doen als mijn kind geen rijksregisternummer heeft?
Heeft je kind geen rijksregisternummer, neem dan tijdens de aanmeldingsperiode zo snel mogelijk contact met de helpdesk. De helpdeskmedewerker zal voor jouw kind een uniek aanmeldnummer aanmaken waarmee je de aanmelding in orde kan brengen.
15. Welke voorrangsgroepen zijn er?
Er zijn twee wettelijke voorrangsgroepen waarmee de Sint-Paulusschool rekening moet houden:

 

 1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers & zussen)
  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • de schoolkeuze
  • kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s)
 2. Kinderen van personeel
16. Wat is de capaciteit op elke campus?
De capaciteit en het aantal vrije plaatsen varieert per campus. Je vindt het overzicht van de capaciteiten voor het eerste jaar via deze link. Bij de start van de vrije inschrijvingen krijgt dit overzicht een update met de plaatsen die op dat moment nog beschikbaar zijn voor leerlingen zonder gunstig ticket.
17. In welke volgorde worden de vrije plaatsen toegekend?
Het systeem kent als volgt de vrije plaatsen toe:
 • 1. broers en zussen van leerlingen die al in de school ingeschreven zijn
 • 2. kinderen van personeelsleden van de school
 • 3. je eerste schoolkeuze
Zijn er voldoende vrije plaatsen, dan wordt je kind automatisch toegewezen aan je eerste schoolkeuze. Is dit niet het geval, dan bepaalt het toeval of je kind een gunstig ticket dan wel een plaats op de weigeringslijst/wachtlijst krijgt.
18. Hoe weet ik dat ik mijn kind zal kunnen inschrijven?
Je ontvangt uiterlijk op 13 mei 2024 een mailtje via het aanmeldingssysteem. Heb je een gunstig ticket, dan kan je je kind inschrijven. Heb je geen gunstig ticket, dan staat je kind op de weigeringslijst/wachtlijst. Dit betekent dat je je kind voorlopig nog niet kan inschrijven in de school/scholen waarvoor je aangemeld hebt.
19. Blijft mijn gunstig ticket onbeperkt geldig?
Neen, met een gunstig ticket moet je je kind inschrijven in de school tijdens de wettelijk vastgelegde periode. De inschrijfperiode voor kinderen met een gunstig ticket voor het schooljaar 2024-2025 loopt van dinsdag 14 mei (9 uur) tot en met maandag 10 juni (17 uur). Na deze periode vervalt je ticket en kan je enkel nog inschrijven in de school via de vrije inschrijvingen. Zijn er nog vrije plaatsen beschikbaar, dan kan je inschrijven tijdens de openingsuren van de school. Zijn er geen vrije plaatsen meer beschikbaar, dan komt je kind op de weigeringslijst/wachtlijst te staan.
20. Wanneer moet ik mijn kind inschrijven?
Je moet aanmelden voor het eerste leerjaar in alle scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Sint-Paulusschool. Concreet gaat het dus om de:
 • De inschrijfperiode voor leerlingen met een gunstig ticket loopt van dinsdag 14 mei 2024 (9 uur) tot en met maandag 10 juni 2024 (17 uur).
 • De vrije inschrijvingen starten op dinsdag 14 mei 2024 (9 uur). Tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeuren inschrijvingen uitsluitend chronologisch.
21. Wat breng ik zeker mee als ik mijn kind kom inschrijven?
 • Heb je een gunstig ticket, dan breng je dit mee als bewijs (print of digitaal).
 • Breng zeker ook de kids-ID/identiteitskaart van je kind mee (rijksregisternummer).
22. Moet ik langsgaan op school om mijn kind in te schrijven?
Ja, je moet fysiek langsgaan op de school om je kind in te schrijven. Voor de werkwijze verwijzen we jou naar vraag 23.
23. Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Er zijn vier mogelijkheden:
 • 1. Je hebt je kind aangemeld en je hebt een ticket voor je eerste keuze ontvangen

  Uiterlijk op 13 mei 2024 ontvang je een mailtje van de school met alle informatie op het e-mailadres dat je doorgaf in het aanmeldingssysteem. Inschrijven kan enkel na afspraak van dinsdag 14 mei (9 uur) tot en met maandag 10 juni (17 uur). Heb je een ticket en toch geen mailtje van de school ontvangen (controleer ook je SPAM-berichten), neem dan zelf zo snel mogelijk contact op met de school. De contactgegevens van onze scholen vind je op de website www.sintpaulus.eu.

 • 2. Je hebt je kind aangemeld en je hebt een ticket voor een lagere keuze ontvangen

  Uiterlijk op 13 mei 2024 ontvang je een mailtje van de school met alle informatie op het e-mailadres dat je doorgaf in het aanmeldingssysteem. Inschrijven kan enkel na afspraak van dinsdag 14 mei (9 uur) tot en met maandag 10 juni (17 uur). Heb je een ticket en toch geen mailtje van de school ontvangen (controleer ook je SPAM-berichten), neem dan zelf zo snel mogelijk contact op met de school. De contactgegevens van onze scholen vind je op de website www.sintpaulus.eu. Je staat op de weigeringslijst/wachtlijst van je hogere schoolkeuze(s). Komt er een plaats vrij en ben jij aan de beurt, dan contacteert de school jou. Je kan dan een afspraak maken om je kind in te schrijven in de school. Wens je dit niet, ga dan naar vraag 26.

 • 3. Je hebt je kind aangemeld en je hebt geen ticket ontvangen

  Het aanmeldingssysteem brengt je op de hoogte van je plaats op de weigeringslijst/wachtlijst. Indien je dit wenst, kan je in afwachting je kind vanaf 14 mei (9 uur) inschrijven in een andere school. Denk eraan dat de inschrijvingen vanaf dat moment uitsluitend chronologisch gebeuren. De contactgegevens en beschikbare plaatsen van onze scholen vind je op de website www.sintpaulus.eu. Komt er alsnog een plaats vrij in één van de door jou gekozen scholen en ben jij aan de beurt, dan contacteert de school jou. Je kan dan een afspraak maken om je kind in te schrijven in de school. Wens je dit niet, ga dan naar vraag 26.

 • 4.Je hebt je kind niet aangemeld

  Je gaat langs op de school tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit vanaf dinsdag 14 mei (9 uur). Zijn er nog beschikbare plaatsen dan kan je onmiddellijk inschrijven, zijn er geen beschikbare plaatsen meer dan komt je kind in chronologische volgorde op de weigeringslijst/wachtlijst te staan. Tijdens de vrije inschrijvingsperiode schrijft de school uitsluitend chronologisch in. De contactgegevens van onze scholen vind je op de website www.sintpaulus.eu.

24. Wat als mijn kind geweigerd is?
Heb je geen gunstig ticket ontvangen, dan staat je kind op de weigeringslijst/wachtlijst van de school/scholen die je tijdens het aanmelden doorgegeven hebt. In afwachting van een vrije plaats kan je je kind in een andere school inschrijven. Je blijft je plaats op de weigeringslijst(en)/wachtlijst(en) behouden, tenzij je dit zelf niet meer wil. Meer info vind je in vraag 26. Komt er een plaats vrij en ben jij aan de beurt, dan contacteert de school jou. Je kan dan een afspraak maken om je kind in te schrijven in de school. Wens je dit niet, ga dan eveneens naar vraag 26.
25. Blijf ik mijn plaats op de weigeringslijst/wachtlijst behouden als ik mijn kind op een andere school inschrijf?
Ja, ook als je inschrijft in een andere school, blijf je je plaats op de weigeringslijst(en)/wachtlijst(en) behouden. In vraag 26 vind je de details hierover.
26. Hoelang blijft mijn kind op de weigeringslijst/wachtlijst staan?
De volgorde van de weigeringslijst/wachtlijst wordt gerespecteerd tot en met de vijfde lesdag van oktober. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit tot en met 7 oktober 2024. Daarna wordt de lijst als onbestaande beschouwd, en gebeuren de inschrijvingen opnieuw in chronologische volgorde. Wil je niet dat je kind (zo lang) op de weigeringslijst/wachtlijst blijft staan, stuur dan een mailtje naar de betrokken school/scholen en formuleer de reden waarom je je kind wil laten schrappen van de weigeringslijst/wachtlijst. De contactgegevens van onze scholen vind je op de website www.sintpaulus.eu.
27. Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd?
Vind je dat je kind onterecht geweigerd werd, neem dan contact op met de ombudsdienst inschrijvingen via ombudsdienstinschrijvingen@sintpaulus.eu. Formuleer je klacht, vraag of vaststelling zoals omschreven staat in vraag 29.
28. Waarvoor kan ik bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht?
Je kan voor drie zaken bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht:
 • klachten of vaststellingen over technische fouten voor of na de definitieve toewijzing,
 • klachten of vaststellingen over zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing,
 • vragen over de erkenning van een uitzonderlijke situatie, d.i. als de inschrijving in een specifieke school de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen.
29. Hoe contacteer ik de ombudsdienst inschrijvingen?
Heb je een klacht, vaststelling of vraag zoals omschreven in vraag 28 dan contacteer je de ombudsdienst inschrijvingen per mail: ombudsdienstinschrijvingen@sintpaulus.eu. Vermeld in je mail minstens de volgende gegevens:
 • de naam, voornaam, geboortedatum en het rijksregisternummer of aanmeldingsnummer van je kind;
 • de contactgegevens van de indiener: e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer;
 • een omschrijving van de klacht of vaststelling, met toevoeging van bewijsstukken, of in het geval van een vraag naar erkenning van een uitzonderlijke situatie: de motivatie en de naam van de school.
30. Waar kan ik terecht met vragen over aanmelden en inschrijven?
Heb je een vraag tijdens de aanmeldings- of inschrijvingsperiode, dan kan je terecht bij de helpdesk. De contactgegevens vind je bij vraag 8.
31. Waar vind ik informatie over de Commissie Leerlingenrechten?
Je vindt alles over de Commissie inzake Leerlingenrechten op de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-administraties-en-besturen….