Meer straatpoëzie in Waregem?

gedicht

Tijdens de 10de editie van de Poëzieweek gingen de leerlingen van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart aan de slag met straatpoëzie. De kers op de taart was de overhandiging van hun poëzievoorstellen in het straatbeeld van Waregem aan het stadsbestuur.

Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is

Na een korte verkenning van de straatpoëziewereld kregen de scholieren de kans om zelf een voorstel uit te werken. Van hun leraren Nederlands kregen ze een bundel gedichten over ‘natuur’, het thema van de Poëzieweek dit jaar. Daarna kozen ze een locatie in Waregem en een gedicht die bij elkaar passen. Vervolgens dachten ze na over de materialen waarmee de gedichten tot hun recht zouden komen en schreven ze een pleidooi om hun voorstel kracht bij te zetten.

“Straatpoëzie is een toegankelijke manier om te genieten van woordkunst. Eén regel kan genoeg zijn om een dag goed te maken”, vertelt campusdirecteur Dona Beunens. “Vanuit die insteek plaatsten enkele leerlingen de regel ‘als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is’ van K. Schippers op het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis.”

Poëzie binnen de schoolmuren

De inspiratie voor de straatpoëzieweek vonden de leraren in de herwerkte versie van het gedicht ‘Melopee’ van Paul van Ostaijen in het atrium van de campus. Wie deze ruimte betreedt, kan de golvende strofes van het gedicht inderdaad niet missen.

Dona Beunens licht toe: “De verzen in ons atrium vertolken ons pedagogisch project. Het is een aantrekkelijke manier om onze visie zichtbaar te maken en tegelijk de leerlingen te laten proeven van woordkunst.”