Sint- Paulusschool project Engineering

arduino

Gedurende tien weken krijgen de leerlingen uit campus college en campus Hemelvaart twee uur per week les engineering op campus VTI. Ze leren er verschillende actuatoren aansturen en sensoren inlezen. Het programmeren gebeurt via een arduino micro-processor.

Het einddoel van het project is het ontwerpen van een robotauto die obstakels kan ontwijken. De leerlingen worden aangespoord om zelf te onderzoeken en te ontwerpen. De leerkracht is hun coach.

De leerlingen vertellen dat ze het best pittig vinden maar het bereiken van een resultaat geeft veel voldoening.

‘Genius is one percent inspiration and 99 percent perspiration’, (Thomas Edison)