2 A - basisoptie STEM-wetenschappen: techniek-wetenschappen

leerjaar : 2de jaar
campus : Sint-Vincentius
domein :
finaliteit :

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en wiskunde?  Toon je belangstelling voor natuur en milieu? Experimenteer je graag in een labo en ga je graag op zoek naar creatieve en duurzame oplossingen? Dan is deze richting misschien iets voor jou!

Wat leer je?

Je krijgt een brede algemene vorming, zo ben je zowel voorbereid op de richting Biotechnologische STEM-Wetenschappen met een eerder theoretische invalshoek, als op de richting Biotechnieken waar de praktische component meer centraal staat.

De nadruk ligt op wetenschappen en wiskunde, je hoeft geen talenknobbel te zijn.

Hierbij kies je in 1A voor de focus STEM en in 2A voor de basisoptie STEMWetenschappen. Naast de basisleerstof wiskunde word je ook uitgedaagd met extra leerstof en oefeningen. In STEM leer je de wiskunde praktisch in te zetten. Je voert laboratoriumoefeningen uit en gebruikt apparatuur zoals meettoestellen, microscoop, dissectiemateriaal en proefopstellingen. Je maakt kennis met veiligheids- en milieuaspecten (water, lucht, bodem), meet- en scheidingstechnieken.

Je leert plannen, uitvoeren, zelfstandig en in groep werken. Je kan vlot theorie verwerken en je vindt tegelijk het inoefenen ervan belangrijk. Je bent bereid je in te zetten voor theoretische vakken. Je wilt na het secundair onderwijs nog verder studeren. In projecten en via groepswerk binnen het STEM- atelier onderzoek je de wereld van wetenschappen, wiskunde, techniek en engineering. Je leert zelf oplossingen bedenken en uitvoeren voor problemen uit de echte wereld (problemen rond gezondheid, energie, milieu, …).

Vakken

Algemene vorming

aardrijkskunde
1
Engels
1
Frans
3
geschiedenis
2
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
mens en samenleving
1
muziek
1
natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
techniek
2
wiskunde
4

Differentiatie

2
ICT
wiskunde

Basisoptie

5
basisoptie STEM-wetenschappen

Wat erna?

De meeste leerlingen kiezen na de basisoptie STEM–Wetenschappen voor Biotechnologische STEM-Wetenschappen of Biotechnieken in de tweede graad omdat ze hier in het bijzonder op voorbereid worden. Naast deze logische overgang zijn er in de tweede graad nog tal van andere keuzes haalbaar. In de derde graad kan je de richting Biotechnologische en Chemische STEM-Wetenschappen volgen.

Je kunt ook zonder problemen overstappen naar de richting Biotechnologische en Chemische Technieken of Technologische Wetenschappen en Engineering. Een overstap naar een richting binnen een ander domein is evenzeer mogelijk al zal je wel een achterstand voor bepaalde vakken moeten wegwerken.