3 - 4 Houttechnieken

leerjaar : 2de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Dubbele finaliteit

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie en specifiek met de wetenschappelijke basis van technische vakken als toegepaste bouwkunde, constructieleer, materiaalkunde en de praktische uitvoer.

Belangrijk accent in de studierichting ligt op toegepaste fysica, STEM, wiskunde.Je leert over houtbewerkingsmachines (conventioneel en CNC-gestuurd), basisconstructies, - technieken en -materialen om meubels te maken, kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren, grondstoffen en onderdelen bewerken voor meubelen en technologie en technieken binnen de houtsector.

Je ontwerpt en maakt constructies en projecten in hout. Je kan hierbij digitale technologie gebruiken, zowel bij de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren zelf.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
2
2
natuurwetenschappen (biologie & chemie)
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde B+S
3
3
houttechnieken
16
17
leeratelier
1
informatica
1
1

totaal

36
36

Wat erna?

Na het 3de leerjaar Houttechnieken kan je doorstromen naar het 4de jaar Houttechnieken. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

  • Houttechnieken

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

STEM

STEM staat voor ‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ en ‘Mathematics’, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en (eventueel) een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

Campus VTI