3 - 4 Maatschappij en welzijn

leerjaar : 2de graad
campus : Hemelvaart, Sint-Vincentius, VIBSO OV4
domein : Maatschappij & welzijn
finaliteit : Dubbele finaliteit

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifiek gedeelte. In deze studierichting is het belangrijk dat je goed observeert, reflecteert en communicatieve en sociale vaardigheden leert. Je legt de focus op gezondheidsbevordering en op het uitvoeren van huishoudelijke taken binnen een gezinscontext.

 • Je oriënteert je op activiteiten in zorg en welzijn
 • Je geeft aandacht aan maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de samenleving. 
 • Je leert over waarneming en beweging (toegepaste fysiologie en anatomie)
 • Je ziet de basis van ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde. 
 • Je houdt rekening met alle aspecten van het mens zijn en bekijkt hoe je  voor anderen kan zorgen of mensen kan begeleiden binnen de context van het gezin. Het is belangrijk dat je oog hebt voor de wensen, de behoeftes, de mogelijkheden en de beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. 
 • Je leert over de ontwikkeling van de mens, over het  gedrag en over de plaats van de mens in de maatschappij. Wat je leert, pas je toe op concrete opvoedingssituaties. 
 • Sociale en communicatieve vaardigheden zijn bij wat je leert erg belangrijk
 • Je leert ondersteunende vaardigheden m.b.t. activiteiten in het dagelijkse leven en het aanbieden van activiteiten en vrije tijd.

Vakken

3de 4de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
2
2
wiskunde
3
3
natuurwetenschappen
2
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
maatschappij & welzijn
10
12
leeratelier
1
informatica
1
1
Artistieke vorming
1
financiële geletterdheid
1

totaal

32
32

Wat erna?

Na het 3de leerjaar Maatschappij en welzijn kan je doorstromen naar het 4de jaar Maatschappij en welzijn. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:

 • Defensie 
 • Gezondheidszorg
 • Opvoeding en begeleiding

 

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.