5 - 6 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : College
domein : Economie & organisatie
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze theoretische studierichting krijg je naast een brede algemene vorming ook nog een pakket economie met onder andere algemene economie en bedrijfswetenschappen, organisatievormen en -structuur, financiering van bedrijfsactiviteiten, financiële gezondheid van een onderneming, marketing en juridische aspecten in verband met e-commerce.

Tot slot krijg je in het pakket informaticawetenschappen te maken met de vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, de softwareontwikkeling, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Engels
3
3
Frans
3
3
natuurkunde
2
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
4
4
communicatiewetenschappen
1
1
bedrijfswetenschappen
2
2
informaticawetenschappen
6
6
vrije ruimte
2
3

totaal

32
32