5 - 6 Bedrijfswetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart
domein : Economie & organisatie
finaliteit : Doorstroom

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten en je leert de werking van ondernemingen begrijpen.

Je verdiept je verder in de strategische planning en het marketingbeleid, de aspecten van financiering, accounting en analyse van de jaarrekeningen, de kostprijsberekening en de aspecten van sociaal en fiscaal recht.

Daarnaast verwerf je ook kennis in de aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management. Je leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen en je leert gebruik maken van wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

In de uitbreiding van de wiskunde krijg je te maken met matrices, functies, integralen en statistiek. Tot slot leer je in de informaticawetenschappen over algoritmen, programmeren, modelleren en simuleren.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Engels
3
3
Frans
3
3
natuurkunde
2
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
4
4
bedrijfswetenschappen
8
8
informaticawetenschappen
2
2
vrije ruimte
1
2

totaal

32
32