5 - 6 Grieks-wiskunde

leerjaar : 3de graad
campus : College
domein : Domeinoverschrijdend
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
3
3
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
2
2
Duits
1
Grieks
4
4
wiskunde
6
6
informaticawetenschappen
1
biologie
1
1
chemie
2
1
fysica
1
1
vrije ruimte
1
2

totaal

32
32