5 - 6 Informatica en communicatiewetenschappen

leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken met daarbij het aanleren van de nodige vaardigheden. Je leert binnen de informaticawetenschappen en de elektriciteit-elektronica experimenteren, onderzoeken en exploreren.

Je ontwikkelt en denkt in functie van het concept. Daarnaast leer je over softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken en IoT (objecten (of 'dingen') die kunnen worden verbonden met een internetnetwerk, van fabrieksinstallaties en auto's tot mobiele apparaten en smartwatches). Dat allemaal door algoritmen, programmeren, modelleren en simuleren, informatie- en databeheer, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur.

In de uitbreiding wiskunde leer je over matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek. In de uitbreiding van fysica leer je over elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica en golven en trillingen.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Engels
2
2
Frans
2
2
biologie-chemie
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
4
4
informatica
13
15
fysica
3
3
vrije ruimte
1
1

totaal

36
36