5 - 6 Internationale handel en logistiek

leerjaar : 3de graad
campus : College
domein : Economie & organisatie
finaliteit : Dubbele finaliteit

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar.

In deze studierichting verwerf je inzichten in de algemene economie en bedrijfswetenschappen, maar verdiept je ook in de aspecten van internationale handel en economische relaties en de logistieke flow en de documentenstroom onderliggend aan (inter)nationaal goederentransport.

Je verkent de verschillende mogelijkheden van diverse transportmodaliteiten en je leert over de doelstellingen en de werking van ondernemingen. Binnen boekhouden en financieel beheer verdiep je je in accounting, kostprijsberekening en over de aspecten van Supply Chain Management. Zo geraak je wegwijs in de documentenstroom bij (inter)nationaal goederentransport via diverse modi.

Tot slot verwerf je een basiskennis Duits en gaat de uitbreiding wiskunde vooral over financiƫle wiskunde.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Engels
2
3
Frans
3
2
wiskunde
3
3
natuurkunde
1
1
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
Duits
2
internationale handel
12
12
vrije ruimte
2

totaal

32
32