5 - 6 Latijn-wiskunde

Latijn/Grieks
leerjaar : 3de graad
campus : College, Sint-Jan Berchmans
domein :
finaliteit :

De logische vooropleidingen zijn de richtingen Latijn en Grieks-Latijn in de 2de graad ASO. 
Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Latijn en Wiskunde.

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. 
Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.
In de derde graad kan de 6 uur-cursus Wiskunde – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8 uur.
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Vakken

5 6
aardrijkskunde
1
1
biologie
1
1
chemie
1
1
Duits
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
fysica
1
1
esthetica
1
0
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
Latijn
4
4
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
vrije ruimte
1
2
wiskunde
6
6

Totaal

32
32

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus College Waregem