5 - 6 Mechatronica

leerjaar : 3de graad
campus : VTI
domein : STEM
finaliteit : Doorstroom

Deze richting wordt ingericht vanaf het schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en de daarbij horende vaardigheden.

Je leert onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief werken binnen de mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica en informaticawetenschappen.

Daarnaast omvat de uitbreiding fysica en informaticawetenschappen algoritmen, programmeren, modelleren, simuleren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektrodynamica en golven en trillingen. In de uitbreiding wiskunde leer je over matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek.

Vakken

5 de 6 de
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Engels
2
2
Frans
2
2
biologie-chemie
2
aardrijkskunde
1
1
geschiedenis
1
1
wiskunde
4
4
mechatronica
16
18
vrije ruimte
1
1

Totaal

36
36
Campus VTI