5 - 6 Wetenschappen-wiskunde optie informatica

informatica
leerjaar : 3de graad
campus : College
domein :
finaliteit : Doorstroom

In deze richting combineer je abstract-wiskundige en wetenschappelijke vakken met computer science of informaticawetenschappen. Geen Word en Excel maar programmeren, algoritmen, databanken en software-ontwikkeling.

Voor wie in het hoger onderwijs alle wetenschappelijke richtingen wil openhouden, is deze opleiding een aanrader. Programmeren en computationeel denken zijn deel van zowat elke wetenschappelijke academische bacheloropleiding.

  • Programmeren in Python Programmeren met variabelen, selectie, iteratie, collecties en functies worden via de toegankelijke programmeertaal Python grondig geoefend.
  • ​Algoritmiek Aspecten van computationeel denken en algoritmen komen aan bod en worden in Python geprogrammeerd. Je leert een complexiteitsanalyse te maken.
  • OOP in Java Klassen, objecten, overerving, polymorfisme en abstractie worden grondig uitgelegd en ingeoefend. Je gebruikt de object-georiënteerde programmeertaal Java in de educatieve programmeeromgeving BlueJ.
  • ​Databanken en SQL Je leert databanken ontwerpen en normaliseren. Je gebruikt MySQL-server om data in databanken te bevragen of te manipuleren
  • Softwareontwikkeling in C# Je ontwerpt een applicatie in Visual Studio met C# volgens het 3-lagen model.

Vakken

5 6
aardrijkskunde
2
2
esthetica
1
0
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Duits
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
biologie
1
2
chemie
2
2
fysica
2
2
wiskunde
6
6
programmeren in Python
1
0
algoritmiek
1
0
OOP in Java
0
1
databanken en SQL
0
1
softwareontwikkeling in C#
0
1

Wat erna?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. 
Er zijn geen beperkingen.