7 Interieurinrichting

leerjaar : 7de jaar
campus : VTI
domein :
finaliteit :

De éénjarige opleiding interieurinrichting is een 7° specialisatiejaar BSO. Deze opleiding leidt tot het behalen van een diploma secundair onderwijs en het studiegetuigschrift van het 7de jaar.

Daarenboven wordt de beroepskwalificatie van de afgestudeerde opgetrokken naar niveau 4 en is hij eigenlijk een volwaardig technisch geschoolde teamspeler. We beschikken voor deze opleiding over een moderne en professionele CAD/CAM- uitrusting op onze school.

Instap?

Je kan instappen wanneer je de derde graad TSO Houttechnieken of de derde graad BSO Hout met succes hebt gevolgd.

Wat leer je?

Je leert zelfstandig bestaande situaties (keukens en losse elementen) correct opmeten, schetsen, tekenen, maatwerk uitvoeren en plaatsen, CAD/CAM en de inrichting volgens de regels van de kunst afwerken. Je werkt voornamelijk met hout maar ook het plaatsen van composietmaterialen, gipskartonwanden, …. horen erbij.

Tijdens de praktijkuren en stages raak je vertrouwd met traditionele en vooral gestuurde houtbewerkingsmachines: je leert ze programmeren, instellen, bedienen en onderhouden.

Vakken

7de
godsdienst
2
Nederlands
2
Duits
2
Engels
2
maatschappelijke vorming
2
lichamelijke opvoeding
2
Werkplekleren op bedrijf / Praktijk Interieurinrichting
12
Werkplekleren op bedrijf / stage
4
Organisatie interieurinrichting
4
Materialen en interieurconcepten
2
Computergestuurde machines
2

Wat erna?

Het zevende jaar is de ideale voorbereiding op de arbeidsmarkt . Als je toch nog wil verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.

Er zijn na de opleiding zeker nog mogelijkheden: bv. In het 7de TSO Hout constructie- en planningstechnieken, het volwassenonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie, ….

Met een diploma secundair mag je starten in het hoger onderwijs. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk zeer moeilijk en dus enkel mogelijk zal zijn mits een goede en weldoordachte voorbereiding.